Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής

Εγγύηση Χαμηλού Κόστους

Υποστήριξη - Ασφάλεια

Ο "ειδικός" των Rent A Car...

                   
 • Αυτόματα Υπηρεσιακά
 • Εκδοση ΑΠΥ ανά είσπραξη
 • Μερική Χρέωση Υπολοίπου
 • Εκκαθάριση Επιν/μενων
 • Λίστες Profit/Loss
 • Αφαιρ. προμ. πιστ. καρτών
 • Γέφυρα Epsilon Λογιστικής
 • Κλείσιμο-Κλείδωμα Ημέρας
 • Πλήθος βελτιώσεων ....

Ο "ειδικός" των ξενοδοχείων...

                   
 • Ιστορικό Μεταβολών Κράτησης-Διαμονής
 • Προτιμολόγια-Προκαταβολές Κρατήσεων
 • Rooming List ανά ημέρα/άτομο
 • Ιδιαιτερότητες,Extra Παροχές Πελάτη
 • Εικόνα Ξενοδοχείου,Free Days,ΥποΠερίοδοι
 • Ειδικές Εκπτώσεις πλήρως παραμετροποιήσιμες
 • Κύκλωμα Επισκευών και συντηρήσεων
 • Κύκλωμα Ταβέρνας-Κρατήσεων
 • Κύκλωμα Εξόδων-Προμηθευτών,Αξιογράφων
Εφαρμογές Διαδικτύου
Η softGATE κατασκευάζει διαδικτυακές λύσεις για προβολή επιχειρήσεων με αξιοποίηση τεχνο λογιών ASP.Net,MySQL Server παρέχοντας ανανέωση-παραμετροποίηση των ιστοσελίδων από τον χρήστη.Σε συνδιασμό με τις εφαρμογές μας παρέχουμε διασύνδεση κρατήσεων,τιμών και διαθεσιμότητα στόλου, και πρόσβαση από πρακτορεία σε σύστημα Β2Β υλοποίηση.
Οι Ιδέες σας είναι Πολύτιμες
γιατί η softGATE δίνει ιδαίτερο βάρος σε παρατηρήσεις, ιδέες και υποδείξεις του χρήστη. Σε ετήσια βάση εμπλουτίζουμε και τροποποιούμε τα προγράμματα μας αξιοποιώντας την πληροφόρηση από τους χρήστες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος καταχώρησης και στην επιχείρηση επιστρέφεται η επένδυση της με την δραστηροποίηση του προσωπικό σε παραγωγικές δραστηριότητες.