Το πρόγραμμα Philoxenos αποτελεί την πρόταση της softgate για το front office ξενοδοχείου.Βασισμένο πάνω στην πολύχρονη πείρα επαγγελματιών του ξενοδοχειακού χώρου και την επιπλέον εμπειρία του Rent A Car ενσωματώνει χαρακτηριστικά που συναντώνται μόνο σε μεγάλα προγράμματα.
Προιόν μελέτης συμβολαίων μεγάλων tour operator όπως TUI, Airtours, Thomas Cook, Millenium,Sundio, Arke,Oasis,Volando,Alpi Tours,DeltaNet και την φιλοσοφία του σύγχρονου ξενοδοχειακού marketing κατορθώνει με μοναδική ευκολία χρήσης την διεκπεραίωση όλων των εργασιών front office αλυσίδας ξενοδοχείων ή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και appartments.
Με απεριόριστα συμβόλαια allotment-commitment/πρακτορείο,διαχείριση επαναλαμβανόμενων πελατών, απλοποιημένο κοστολόγιο και με μοναδική ευκολία εκμάθησης θα γίνει ο πολύτιμος συνεργάτης σας.

Philoxenos - Βασικές Λειτουργίες

Κύκλωμα Κρατήσεων
(Καταχώρηση,Καταλόγοι,Reports,Στατιστικά)
CheckIn  -  CheckOut  -  Stay
(Αφίξεις,Αναχωρήσεις,Παραμένοντες)
Front Office
(Διαθεσιμότητα,Πλάνο Δωματίων,Πλάνο Ημέρας)
Συνεργάτες - Tour Operators
(Πρακτορεία,Συμφωνίες,Στατιστικά)
Διαχείριση Ξενοδοχείου
(Παραμετροποίηση,Reports,Στατιστικά.)
Επισκευές-Συντηρήσεις,  
Οφειλέτες
(Χρεώσεις,Πιστωτικά,Καρτέλλα,Ισοζύγιο)
Κύκλωμα Ταμείου,   Αξιόγραφα
Προμηθευτές,  Εξοδα
Ημερολόγιο.

Philoxenos

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Πολυξενοδοχείο
Υποστήριξη πολλαπλών ξενοδοχείων
Αυτοματοποίηση Εκπτώσεων
Early Booking,Παιδιά,Free days
Υποπερίοδοι Τιμών
Υποπερίοδοι ανά τύπο δωματίου
Πλάνο Κρατήσεων / Διαθεσίμων
Με μοναδική ευκολία το ημερήσιο πλάνο
Διαχωρισμός Δωματίων,Appts,Villas..
Διαχωρ. λειτουργιών ανά τoμέα
Κρατήσεις Εστιατορίων
Κύκλωμα κρατήσεων τραπεζιών
Επισκευές - Συντηρήσεις
Διαχείρισης επισκευών δωματίων
 • 2 περίοδοι Early Booking / συμφωνία
 • 3 τύποι εκπτώσεων(ποσοστό,ημερήσιο,ποσό)
 • Εκπτώσεις Ηλικίας,Free Days
 • Λοιπές Παραμετροποιήσιμες εκπτώσεις
 • Μοναδική Λύση για δύσκολες περιοχές
 • Ξεχωριστοί Servers ανά περιοχή
 • Δυνατ. μεταφοράς υποσυνόλου στοιχείων
 • On Line,Batch ενημέρωση
 • Πλήρης καταχώρηση Εξόδων,Αγορών
 • Εξοδα ανά Δωμάτιο
 • Ανάλυση κοστολογίου
 • Διαχείριση Προμηθευτών