Ατυχήματα

Με το κύκλωμα ατυχημάτων παρέχεται διαχείριση μικρών ή μεγάλων ζημιών ανά όχημα. Στο σύστημα καταχωρούνται οι εμπλεκόμενοι,οι ζημίες του οχήματος,το κόστος επισκευής και οι διεκδικήσεις που υπάρχουν απο τις ασφαλιστικές εταιρείες
Rent Expert Accidents
Η αναζήτηση ατυχημάτων προσφέρει δυνατότητα πολλαπλών φίλτρων όπως εκκαθαρισμένα, λήψη τιμολογίων, λήξη επισκευής, δικαστικές διεκδικήσεις, εμπειρογνώμονες κ.λ.π. καθώς και στατιστική παρακολούθηση.
Rent Expert Accidents

Ασφαλίσεις

Με το κύκλωμα παρέχεται πλήρη έλεγχο στις ασφαλίσεις οχημάτων με δυνατότητα καταχωρίσεων των ασφαλιστικών εταιρείων και ασφαλιστικών συμβολαίων οχημάτων.
Rent Expert Insurance