Οφειλέτες

Με την τιμολόγηση της ενοικίασης το σύστημα εφόσον πρόκειται για κρατήσεις με voucher καταχωρεί στον δηλωμένο οφειλέτη την αξία που καλύπτει το voucher.Παράλληλα ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει τυχόν επιπλέον χρεώσεις στην ίδια ενοικίαση.Στο σύστημα μπορεί να αυτοματοποιηθεί ένας οφειλέτης ανά ssσυνεργάτη μέσω της αντίστοιχης φόρμας.
Rent Expert Accounts

Εισπράξεις - Αξιόγραφα

Πλήρες κύκλωμα εισπράξεων από οφειλέτες με δυνατότητα διαχείρισης επιταγών.
Rent Expert Accounts

Χρεωστικά - Πιστωτικά Τιμολόγια

με δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών και επιπλέον χρεωστικών τιμολογίων και φυσικά πλήρες αναλυτικό κινήσεων με δυνατότητα συνόλων ανά μήνα και ισοζύγιο οφειλετών με ενηλικίωση υπολοίπου

Rent Expert Credit Invoices