Ημερολόγιο Συστήματος

Με το κύκλωμα ημερολογίου παρέχεται διαχείριση σημειώσεων - ραντεβού καθώς και πλήρες ημερολόγιο των εργασιών συνεργείου.
Rent Expert Calendar
Από το σύστημα μπορούν να ελεχθούν οι σημειώσεις,ραντεβού ανα χρήστη.Η διαφορά του από τα υπόλοιπα ημερολόγια είναι η εσωτερική σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα,είναι κοινό ανά χρήστη ανεξαρτήτως μηχανήματος,λειτουργεί απομεμακρυσμένα καθώς και η ασφάλεια των δεδομένων μέσω του backup του συστήματος.
Με δεξί κλίκ παρέχεται εκτύπωση σημειώσεων ημέρας καθώς και των ραντεβού του συνεργείου και με διπλό κλίκ παρέχεται αναλυτικά η εγγραφή.