Πλάνο Ημέρας

Για την απονομή του διαθεσίμου στόλου στις κρατήσεις ο χρήστης χρησιμοποιώντας λειτουργίες drag & drop δεσμεύει τα οχήματα στις κρατήσεις δημιουργώντας το πρόγραμμα της ημέρας.
Rent Expert Fleet Daily Plan
Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης δέσμευσης οχήματος απλά τραβώντας το όχημα στον κατάλογο διαθεσίμων