Διαχωρισμός  Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών

Με το κύκλωμα παρέχεται ομαδοποίηση των κατηγοριών οχημάτων για την εύκολη διαχείριση μεικτών στόλων από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.
Rent Expert Fleet Groups
Στην κίνηση το σύστημα διαχωρίζει τους διάφορους στόλους, παρέχει αναλυτική διαθεσιμότητα κάθε στόλου, εκδίδει χωριστές προμήθειες κ.λ.π.
Rent Expert Moto Commissions
Επίσης οι γέφυρες επικοινωνίας με λογιστική μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να γίνεται και ο λογιστικός διαχωρισμός των εσόδων.