Επινοικιαζόμενα Οχήματα

Με το κύκλωμα παρέχεται η καταχώριση και ο διαχωρισμός των κινήσεων των επινοικιαζομένων οχημάτων.Με 2 κατηγορίες επινοικιαζομένων (ημέρας,σαιζόν) διαχωρίζει στην κίνηση,υπολογίζει διαθεσιμότητα κ.λ.π.
Rent Expert Third Party Cars
Τα επινοικιαζόμενα ανά σαιζόν θεωρούνται ως τμήμα του στόλου και εντάσσονται στην κίνηση περίπου ως ιδιόκτητα.Φυσικά μπορούμε να εξετάσουμε κάθε ιδιαίτερο τμήμα του στόλου να έχουμε στατιστικά,αναλυτικά κίνησης κ.λ.π.
Rent Expert Third Party List
Επίσης οι γέφυρες επικοινωνίας με λογιστική μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να γίνεται και ο λογιστικός διαχωρισμός ιδιόκτητων,επινοικιαζομένων,επινοικιαζομένων-σαιζόν