Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων

Με άμεση ενημέρωση από το κύκλωμα παραδόσεων - παραλαβών επιτρέπει στην επιχείρηση να ασχοληθεί με δημιουργικές εργασίες παρά την χρονοβόρα χειρόγραφη συμπλήρωση του βιβλίου κίνησης οχημάτων
Rent Expert Βιβλίο Κίνησης

Το κύκλωμα παρέχει εκτυπώσεις σε τυχόν ζήτηση απο τον έλεγχο και δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχείο προς εγγραφή σε CD.