Διαχείριση Στόλου

Με το κύκλωμα παρέχεται πλήρη διαχείριση τoυ στόλου με διαχωρισμό σε Daily Rental και Long Term Fleet.
Με διαχωρισμό σε ιδιόκτητα και επινοικιαζόμενα παρέχεται πλήρης έλεγχος στο κύκλωμα Daily Rental  με αυτόματη απενεργοποίηση των επινοικιαζομένων με την λήξη της μίσθωσης.
Rent Expert Fleet
To σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί για έλεγχο λαδιών,service,ΚΤΕΟ, ασφάλιση και ζημίες του οχήματος
Τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο κτήσης , την τυχόν μακροενοικίαση και τα στοιχεία του τελικού αγοραστή παρέχονται ανά όχημα με την φόρμα
Rent Expert Fleet Macro Data