Υπηρεσιακά Στόλου

Με το κύκλωμα παρέχεται πλήρη διαχείριση των υπηρεσιακών κινήσεων οχημάτων για μεταφορά-πάρκιγκ οχημάτων, όχημα αντικατάστασης, αποστολή σε συνεργείο κ.λ.π.
Το σύστημα επιτρέπει τον διαχωρισμό σε κατηγορίες υπηρεσιακών ανάλογα με τον σκοπό της κίνησης και μπορεί να τα διαχειριστεί μέσα στο υπόλοιπο κύκλωμα παραδόσεων παραλαβών ως δέσμευση οχήματος.
Rent Expert Non Revenue Tickets
Στο σύστημα μπορεί να γίνεται αναλυτικά η λήξη του υπηρεσιακού όπως παραλαμβάνεται ένα συμβόλαιο
με καταχώριση καυσίμων και χιλιομέτρων παραλαβής ή μαζικά από την φόρμα μεταβολής υπηρεσιακών.

Αυτοματοποιημένα Υπηρεσιακά Μισθώσεων

Επιπλέον με την παράδοση ή παραλαβή του οχήματος από μίσθωση το σύστημα αυτοματοποιεί την δημιουργία υπηρεσιακού φέρνοντας ή στέλνοντας το όχημα προς το δηλωμένο πάρκιγκ ή όπου αλλού επιθυμεί ο χρήστης με δυνατότητα συνοδευτικής εκτύπωσης του οχήματος.
Ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις αλλαγής έδρας οχήματος όπου ο χρήστης δεν εκδίδει υπηρεσιακό και απλά γίνεται η μεταφορά σε άλλο σταθμό.
Rent Expert Non Revenue Tickets