Σταθμοί

To Rent Expert παρέχει στον χρήστη δυνατότητα να ορίσει Σταθμούς με μοναδικά χαρακτηριστικά όπως
 • Τιμοκαταλόγοι ανά Κύριο Σταθμό ή Υποσταθμό
  Με την δυνατότητα αυτή μπορεί το σύστημα και τιμολογεί ειδικές τιμές Club
 • Φ.Π.Α. και Δημοτικό φόρο διαφορετικό ανά Σταθμό Υποσταθμό
 • Προβολή στοιχείων με δυνατότητα διαχωρισμού σταθμού η περιοχής
  Όλες οι φόρμες που αφορούν Operation,Διαθεσιμότητα,Στόλο παρέχουν δυνατότητα Περιοχής - Κεντρικού σταθμού και υποσταθμού
 • Σειρές Συμβολαίων ανά Σταθμό - Υποσταθμό
 • Γέφυρα εσόδων - διαχωρισμός εσόδων
  Κάθε σταθμός ή υποσταθμός μπορεί να μεταφέρει σε διαφορετικό κωδικό λογιστικής έσοδα και ταμείο
 • Βιβλίο Κίνησης ενοποιημένο για όλους τους υποσταθμούς του κεντρικού σταθμού
Rent Expert Stations