Προμηθευτές - Εξοδα

Πλήρες κύκλωμα προμηθευτών,επι πιστώσει τιμολογίων,πληρωμών - εξοφλήσεων προμηθευτών με ταυτόχρονη ενημέρωση του κυκλώματος εξόδων.
Rent Expert Suppliers
Η ενημέρωση του κυκλώματος εξόδων και ταμείου είναι αυτοματοποιημένη
Rent Expert Cost subsystem
Cost